Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Připomeňme si proto, po kom je pojmenováno náměstí Generála Kutlvašra v Nuslích. Karel Kutlvašr se narodil 27. ledna 1895 na Českomoravské vysočině. Byl hrdinným členem československých legií v Rusku, odboje za protektorátu, a nakonec i velitelem Pražského povstání. Prošel si peklem obou světových válek. Nebylo mu však dopřáno klidu a stejně jako mnohých dalších hrdinů, se po válce stal obětí zločinného komunistického režimu v roce 1948, kdy byl Kutlvašr již krátce po únorovém převratu ve vykonstruovaném politicky motivovaném procesu odsouzen k trestu doživotí za velezradu. Jeho situace navíc nemohla být absurdnější, než když se za mřížemi potkává s německým generálem Toussaintem, který mu do jeho rukou jen několik let předtím skládal kapitulaci německých jednotek v Praze. V roce 1960, tedy až po dlouhých 11 letech, zastihla Kutlvašra amnestie prezidenta republiky. Ve věku 65 let se tedy dostává na svobodu, i když bez přiznaných zásluh. Musí proto mimo jiné nastoupit na místo nočního vrátného v Nuselském pivovaru. Jeho zdravotní stav se v této době již ovšem značně zhoršuje a nakonec 2. října 1961 umírá v motolské nemocnici. Informaci o jeho pohřbu se režim snažil utajit. Plně rehabilitován byl až v roce 1992 a to povýšením do hodnosti armádního generála in memoriam.

Nositelem čestného občanství Prahy 4 je také například plukovník Jaroslav Hofrichter, který se narodil 23. září 1920 v Plzni. Za 2. světové války sloužil u 311. bombardovací perutě Britského královského letectva, kde působil jako střelec a palubní inženýr. V poválečné třetí republice nastoupil k dopravnímu letectvu nicméně ho za nedlouho dostihl podobný osud jako Kutlvašra a v březnu roku 1949 byl zatčen a vyšetřován komunisty. Obvinění byl sice nakonec zproštěn ale z armády již definitivně propuštěn. Následně pracoval v pražské společnosti Tesla jako technik. S manželkou dlouho žili právě na Praze 4 v Nuslích. Po revoluci se účastnil s dalšími válečnými veterány besed se studenty a také se neúspěšně zasazoval o změnu uniforem Hradní stráže. Společně s Československou obcí legionářskou chtěli, aby hrad hlídali vojáci v uniformách legionářů z dob 1. světové války. Za své životní zásluhy byl nositelem řady československých, českých a spojeneckých vyznamenání. Zemřel 9. května roku 2016 v Praze.

Příběh těchto hrdinů je dobrým příkladem důležitosti tohoto svátku. Jejich hrdinství je důvodem, proč je důležité si je připomínat. Zacházení, kterého se stali obětí za komunistů, nám zase ukazuje, proč na ně a jejich příběhy nikdy nesmíme zapomenout. Níže naleznete odkaz na sbírku pro válečné veterány, kde můžete dozvědět více nebo finančně přispět.

Sbírka pro válečné veterány

https://denveteranu.cz/

Zdroje:

https://www.pametnaroda.cz/cs/hofrichter-jaroslav-1920

https://www.praha4.cz/Zemrel-plukovnik-Jaroslav-Hofrichter.html

https://www.vhu.cz/in-memoriam-karel-kutlvasr/