Dnes se sešla komise pro IT - jediná, v níž mají Piráti předsedu. Na svém jednání přijala několik usnesení, která jsou v souladu s pirátským programem. Komise nemá rozhodovací pravomoc, dává však odborná doporučení Radě Zastupitelstva MČ Prahy 4 a je zvykem, že rada obvykle taková doporučení respektuje.

„Děkuji všem zúčastněným za konstruktivní jednání. Nejen, že jsme přijali několik důležitých doporučení radě, ale shodli jsme se i na termínech svých jednání na příští půlrok dopředu. To znamená, že komise pro IT bude pracovat plánovaně a předvídatelně pro členy i pro návštěvníky z řad veřejnosti,“ konstatuje předseda komise a pirát Jan Hora.

Nejdůležitějším usnesením komise učiněným na základě diskuze nad plánovanými výběrovými řízeními je doporučení zpracovat koncepci IT a digitálních služeb Úřadu MČ Praha 4 na roky 2020 - 2025.

Na návrh pirátského předsedy komise Jana Hory byla přijata také další tři klíčová doporučení: 1. Implementace a přijetí konkrétní směrnice pro publikování otevřených dat - v souladu s doporučeními ministerstva vnitra, dle vzorové směrnice.

Modernizace vyvolávacího systému a doporučení prověřit možnost jeho rozšíření o objednávání návštěv občanů na pracoviště úřadu přes internet. Už tušíme, že tato možnost existuje a zajímá nás především cena, kterou nám poskytovatel nabídne.

Příprava implementace rozklikávacího rozpočtu CityVizor. Tento projekt usnadňující přístup občanů k informacím spustilo již několik městských částí - podívejte se sami, o kolik jsou informace přehlednější na příkladu Prahy 5.