Bydlet potřebujeme všichni - Všeobecná deklarace lidských práv chápe bydlení dokonce jako základní lidské právo. Pro stále více lidí je ale čím dál těžší zajistit si alespoň nájemní bydlení, o vlastním bydlení můžou mnozí jen snít. Ne proto, že se málo snaží, ale protože ceny rostou rychleji než výdělky. Zájem i naděje veřejnosti se logicky obrací směrem k obcím, jež tradičně plnily roli vlastníka a hospodáře s byty.

Naše Listina práv a svobod navíc občanům přiznává právo na přiměřené zabezpečení ve stáří, v rodičovství či v hmotné nouzi. Umějí však dnešní obce či městské části lidem v bytové nouzi pomoci? Ohroženi jsou nejen osamělí senioři, samoživitelky, či oběti domácího násilí, ale i nízkopříjmové rodiny s malými dětmi. Balancují na hraně minima ne proto, že jim chybí vůle zvýšit si příjem, ale neumožňuje jim to jejich stávající osobní situace či zdravotní stav.

Rychlá řešení neexistují, ale něco se dělat dá

MČ Praha 4 hospodaří s přibližně 1 900 byty, z toho víc než stovka z nich potřebuje rekonstrukci. O něco lépe je na tom Praha 10, ta hospodaří s 3 347 byty, z toho 271 je před rekonstrukcí. Na opravy co největšího počtu z nich radnice už letos vyčlenila 60 milionů. Ne snad, že by naši sousedé měli vyřešeno. Můžeme jim ale závidět, že si detailně zmapovali bytovou situaci a mají tak popsanou i bytovou nouzi na svém území.

Kontaktní centra a memorandum

Nakládání s byty a úsilí o zabydlení sociálně znevýhodněných je zvýšenou zátěží jak pro Odbor obecního majetku, tak pro Odbor sociální. Pracovníkům by ulehčilo zřídit po vzoru Prahy 10, 7 či 3 specializované kontaktní centrum bydlení, které propojí obě agendy. Klient by se na jednom místě dozvěděl, jak podat žádost o byt, na co má nárok, jak a kde žádat o finanční podporu, například na kauci a jak si poradit na realitním trhu.

V srpnu podepsalo hlavní město Praha a MČ Praha 1, 3, 7, 10 a 22 Memorandum o spolupráci s městskými částmi při řešení bytové nouze rodin. Cílem je, aby žádné z pražských dětí nežilo na ubytovně. Iniciativa je otevřená, připojit se mohou i další MČ. Přidá se také Praha 4?

Více o memorandu o spolupráci Prahy s městskými částmi při řešení bytové nouze rodin se dočtete zde