Koalice v Praze 4 hladce zvládla hlasování o rozpočtu na rok 2019

Koalice v Praze 4 hladce zvládla hlasování o rozpočtu na rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 4 za účasti všech deseti pirátských zastupitelů dnes na svém druhém zasedání Schválilo rozpočet MČ Praha 4 pro rok 2019. Převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z předchozího roku letos umožní utratit za plánované výdaje (996 mil. Kč) vyšší částku, než je celkový plánovaným objem příjmů (731 mil Kč). Díky těmto převodům bude tedy rozpočet vyrovnaný.

Při tvorbě rozpočtu byl kladen důraz na přiměřené rozdělení prostředků do jednotlivých agend MČ Praha 4, ať už se jedná o oblast vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, bydlení, komunálních služeb, ochrany životního prostředí a dalších oblastí.

“Většina investic bude věnována do školství, například pokračování v zateplovaní škol na ZŠ na Planině (26 mil. Kč) či výstavbu tělocvičny u ZŠ Bítovská. Důraz je kladen také na investice do bytů MČ či pokračování prací na realizaci léta rozestavěném centru Kosmos (letos 28 mil. Kč při celkových odhadovaných nákladech 70 mil. Kč.). Na rozdíl od minulých období nemůžeme a nechceme dále privatizovat majetek. Příjem z těchto objektů bude proto velmi důležitým zdrojem pro investice v budoucnu. Z větších akcí pak stojí za zmínku také II. etapa výstavby koupaliště Lhotka (20 mil. Kč z celkem cca 45 mil),” komentuje rozpočet pirátský radní pro investice Matej Šandor.

“Navýšena byla i částka do průběžné obnovy a dalšího rozvoje IT vybavení Prahy 4 tak, abychom mohli plnit naše programové body z oblasti otevřené radnice a přiblížit tak Prahu více občanům. Celkové odhadované investiční výdaje na IT jsou tak pro letošní rok plánované na 17 mil. Kč,” s uspokojením konstatuje pirátský radní Jan Hora pro oblast IT.

Pro rozpočet původně hlasovali i 3 zastupitelé opozice, následně však oznámili, že si spletli tlačítka. Opozice se opět neshodla na nominantovi na předsedu kontrolního výboru. Podle zvyklosti, kterou se koalice zavázala dodržet, se předsedou kontrolního výboru stává jeden z opozičních zastupitelů. Neshoda v řadách opozice na osobě nominanta tak nadále ochromuje fungování kontrolního výboru minimálně do doby konání dalšího zastupitelstva.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.