“Před parlamentními volbami jste byli všude vidět, a teď jste se ztratili, co se stalo?” Prostě nás nevyvěsili.

“Před parlamentními volbami jste byli všude vidět, a teď jste se ztratili, co se stalo?” ptají se nás lidé. K velkému úspěchu v parlamentních volbách přispěla i naše vydařená kampaň s plakáty umístěnými na lampách - byli jsme vidět. Náš úspěch spočíval v tom, že jsme si na základě otevřených dat o množství chodců, které má město k dispozici, vytipovali nejlepší místa a dobrovolníky pak vyslali do ulic zjistit konkrétní čísla nejlepších lamp - smart řešení podle Pirátů. Jiné partaje se spokojily s kobercovým náletem.

Naše taktika však nepřišla vhod politickým konkurentům a rozhodli se, že se to již nesmí opakovat. Soukromá firma, která při loňských volbách plakáty vyvěšovala, byla označena za politicky nedostatečně uvědomělou a magistrát se rozhodl, že vyvěšení plakátů svěří městské firmě Technologie hlavního města Prahy. Ta stanovila, že plakáty se budou vyvěšovat centrálně na základě požadavků jednotlivých politických stran, přičemž požadavky se zadávají po ulicích. To vše za zhruba dvojnásobnou cenu. Požádali jsme si o vyvěšení stejného počtu lamp jako v loňské kampani. Těchto 1500 lamp nám seškrtali přibližně na 500 na celou Prahu a my jsme kvůli tomuto nečekanému kroku museli zastavit výrobu. Pro srovnání je dobré uvést, že jen na Praze 4 má nyní většina konkurenčních stran odhadem 500 - 1000 plakátů na lampách.

Po uplynutí termínu na odevzdání požadavků politických stran jsme dostali seznam 2000 ulic, kde je ještě možnost plakáty vyvěsit a na rozhodnutí jsme měli 24 hodin. Okamžitě jsme volali do produkční firmy a znovu rozjížděli výrobu. Následoval perný víkend, během kterého několik dobrovolníků na každý plakát zezadu velkým tiskacím písmem psalo název ulice, kam patří, aby nedocházelo k omylům.

Odevzdali jsme požadavky i plakáty a oddychli si, že jsme úkol se ctí zvládli. Chyba lávky. Prostě nás nevyvěsili. Zatímco ostatní strany visí 3 týdny před smluvním datem po celé Praze, pirátských plakátů jsme ve svém okolí zaznamenali sotva čtvrtinu ze seškrtaného počtu. Červené body na obrázku značí chybějící objednané plakáty, zelené existující. Firma neřekla, kam přesně plakáty pověsila. Smluvní termín vyvěšení byl 6.9., reklamace na chybné vyvěšení přijímají až od 10.9. a 11.9. v poledne stále čekáme na seznam konkrétních míst, kde plakáty údajně visí.

Na obrázku je jasně vidět poměr toho, co si Piráti zaplatili a jakou službu za to obdrželi. Na podrazy a křivárny musíme být připraveni, nenechat se jimi rozhodit a neoplácet stejnou mincí. Během kontroly plakátů jsme opravili 11 cizích, které ležely stržené v křoví. To je více, než jsme našli vlastních. Hrajeme tvrdě, ale férově. Pokud nám fandíte, zapojte se prosím do naší kampaně rozdávání pirátských listů, která už běží naplno. Nebo si objednejte a vyvěste pirátský banner. Pomozte nám, prosím, změnit styl myšlení na radnici. Nemáme milióny na oblepení Prahy ani plakáty, ani billboardy, zato jsou na nás lidé na ulici příjemní, rozdávání novin je hračka a slova povzbuzení nebo pochvaly nejsou vzácností. I pár hodin rozdávání nám pomůže. Stačí se ozvat emailem na tibor.vansa@pirati.cz nebo napsat zprávu na náš FB.