Koalice v Praze 4 vedená ANO svým neodborným postupem překazila prodej 4-Energetické, když nedokázala dotáhnout do konce profesionálně bezchybně připravenou soutěž. Za neodborný považují Piráti Prahy 4 postup radního za ANO Jana Hušbauera, jehož přístup k celé soutěži lze označit za málo proaktivní až laxní. Úřad na základě smlouvy o mlčenlivosti zpřístupnil zájemcům nezbytné informace příliš pozdě. Tím jim de facto neposkytl dostatek času na vypracování kvalitní nabídky a její podání - i přesto, že rychlejší komunikací nepochybně více času poskytnout mohl a měl. Ze dvou žadatelů o účast v soutěži tak podal nabídku jen jeden z nich, bohužel s chybou. Hodnotící komise pak tuto nabídku vyřadila z dalšího hodnocení pro nesplnění podmínek. Radě MČ dále doporučila vyloučení účastníka ze soutěže a zrušení celé soutěže, což Rada na svém zasedání dne 17. 7. 2019 dle našich informací učinila.

Veřejná soutěž na prodej hlavního zprostředkovatele dodávek tepla na území Prahy 4 byla vyhlášena na začátku dubna původním vedením radnice. Její přípravu vedl tehdejší pirátský radní Matej Šandor, právník specializující se na veřejné soutěže s mnohaletou praxí.Po odvolání Rady MČ Praha 4, které umožnil hlas přeběhlíka Josefa Svobody, převzal odpovědnost za soutěž radní za ANO Jan Hušbauer. O nákup 100% balíku akcií společnosti 4-energetická projevili zájem formou žádosti o účast v soutěži dvě ekonomicky silné firmy.

Pirátský zastupitel Matej Šandor k tomu říká: “Obě společnosti měly mít původně na přípravu nabídky a její podání zhruba měsíc od podání žádosti o účast. Místo toho měly pouze několik dní. Nové vedení radnice totiž zájemcům dalo podepsané smlouvy o mlčenlivosti, na jejichž základě jim měl být umožněn přístup k důvěrným informacím o 4-Energetické, a.s., nezbytným pro podání nabídek se zbytečnou časovou prodlevou. Tato skutečnost dle mého vedla ke zjevnému nedostatku času na přípravu kvalitní nabídky.”

Nejedná se o první snahu MČ Praha 4 prodat svou firmu 4-Energetickou. Oproti předchozím pokusům však tentokrát Pirát Matej Šandor zajistil profesionální přípravu soutěže, obvyklou v prostředí byznysu, když ve spolupráci s koaličními partnery zabezpečil: 1. Znalecké ocenění hodnoty akcií 4-Energetické, abychom věděli jaká je její skutečná hodnota 2. Transparentní vyhlášení soutěže, tedy zveřejnění v obchodním věstníku tak, aby se do ní mohli přihlásit všichni zájemci, nejen oslovení dodavatelé 3. S ohledem na obyvatele Prahy 4 jako hodnotící kritéria byla stanovena nejen kupní cena společnosti, ale i například koncová cena energií pro konečné spotřebitele a také požadavek na další nezvyšování emisí. 4. Zveřejnění veškerých smluvních podkladů, které by na základě soutěže byly podepisované s vybraným zájemcem. 5. Nastavení takových kvalifikačních předpokladů pro zájemci, aby 4-Energetickou mohla koupit jedině dostatečně ekonomicky silná společnost, včetně požadavku na minimální obrat této společnosti ve výši 200 mil Kč.

Kontakt: Matej Šandor, zastupitel, Piráti Praha 4, matej.sandor@pirati.cz

Zdroj obrázku: ČT24