Piráty na Praze 4 povede do komunálních voleb Jan Hora

15. února 2022
Piráty na Praze 4 povede do komunálních voleb Jan Hora

15. února 2022Místní sdružení Pirátů na Praze 4 zvolilo v minulých dnech lídra kandidátky pro podzimní komunální volby. Jan Hora získal většinu hlasů, spolustraníky přesvědčil vizí, podle které je třeba řešit dlouhodobé problémy čtvrté městské části související mimo jiné s rozpočtem, personální politikou, otevřeností veřejných soutěží, nebo správou majetku.

„Mou vizí je efektivní úřad, který poskytuje občanům služby komfortní formou, pečuje o veřejný prostor, přistupuje k jednotlivým čtvrtím Prahy 4 se znalostí jejich specifických potřeb a podporuje s citem jejich rozvoj tak, aby každá čtvrť byla každý rok o něco lepším místem pro život. Přál bych si, aby Praha 4 byla tou čtvrtí, kde chtějí pražané bydlet a kde chtějí prožít celý svůj život. Jde o dlouhodobý plán přesahující jedno volební období, proto je třeba určit priority, na které se v nadcházejícím volebním období zaměříme, tak abychom se co nejvíce posunuli k naplnění této vize,” popisuje Hora a jako první zmiňuje problematiku přípravy rozpočtu, jeho čerpání a následné kontroly.

„Klíčovým nástrojem k prosazování mé vize je samozřejmě rozpočet naší městské části. Ten nestačí jen zprůhlednit pro kontrolu zavedením CityVizoru. Je třeba jít mnohem dál a zajistit, že příprava a čerpání rozpočtů bude v mnohém detailnější a bude připravována s důrazem na nabízené služby občanům. Úřad musí být efektivní a musí využívat synergií s hlavním městem i sousedními městskými částmi. Praxe, kdy jen každý rok o nějaké procento zvýšíme výdaje, schodek se zalátá prodejem majetku a úřad funguje dál neefektivně, musí skončit,” dodává Jan Hora s tím, že občané musí v praxi pocítit právě lepší fungování služeb a hladší rozvoj města.

Jediný vyzyvatel Jana Hory, předseda místního sdružení Tibor Vansa, skončil těsně druhý. „Těsný výsledek zároveň ukazuje, že místní Piráti si myslí totéž, co já. Tedy, že se s Tiborem dobře doplňujeme a dohromady budeme skvělý tým,” komentuje výsledky Hora.

Po vítězství Pirátů v předešlých komunálních volbách 2018 zastával Jan Hora pozici radního pro IT. V současnosti je zastupitelem s gescemi IT a bezpečnost a předsedou komise pro IT a zastupitelem hlavního města Prahy se stejnými gescemi. Je též místopředsedou pražského krajského sdružení a v resortním týmu Vnitro a bezpečnost vede podtým pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Kontakt pro média:<br> Jan Hora, zastupitel MČ Praha 4, tel: +420 775 608 734; mail: jan.hora@pirati.cz<br> Michal Polák, Media manažer KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.