Piráty na Praze 4 povede do komunálních voleb Jan Hora

15. února 2022
Piráty na Praze 4 povede do komunálních voleb Jan Hora

15. února 2022Místní sdružení Pirátů na Praze 4 zvolilo v minulých dnech lídra kandidátky pro podzimní komunální volby. Jan Hora získal většinu hlasů, spolustraníky přesvědčil vizí, podle které je třeba řešit dlouhodobé problémy čtvrté městské části související mimo jiné s rozpočtem, personální politikou, otevřeností veřejných soutěží, nebo správou majetku.

„Mou vizí je efektivní úřad, který poskytuje občanům služby komfortní formou, pečuje o veřejný prostor, přistupuje k jednotlivým čtvrtím Prahy 4 se znalostí jejich specifických potřeb a podporuje s citem jejich rozvoj tak, aby každá čtvrť byla každý rok o něco lepším místem pro život. Přál bych si, aby Praha 4 byla tou čtvrtí, kde chtějí pražané bydlet a kde chtějí prožít celý svůj život. Jde o dlouhodobý plán přesahující jedno volební období, proto je třeba určit priority, na které se v nadcházejícím volebním období zaměříme, tak abychom se co nejvíce posunuli k naplnění této vize,” popisuje Hora a jako první zmiňuje problematiku přípravy rozpočtu, jeho čerpání a následné kontroly.

„Klíčovým nástrojem k prosazování mé vize je samozřejmě rozpočet naší městské části. Ten nestačí jen zprůhlednit pro kontrolu zavedením CityVizoru. Je třeba jít mnohem dál a zajistit, že příprava a čerpání rozpočtů bude v mnohém detailnější a bude připravována s důrazem na nabízené služby občanům. Úřad musí být efektivní a musí využívat synergií s hlavním městem i sousedními městskými částmi. Praxe, kdy jen každý rok o nějaké procento zvýšíme výdaje, schodek se zalátá prodejem majetku a úřad funguje dál neefektivně, musí skončit,” dodává Jan Hora s tím, že občané musí v praxi pocítit právě lepší fungování služeb a hladší rozvoj města.

Jediný vyzyvatel Jana Hory, předseda místního sdružení Tibor Vansa, skončil těsně druhý. „Těsný výsledek zároveň ukazuje, že místní Piráti si myslí totéž, co já. Tedy, že se s Tiborem dobře doplňujeme a dohromady budeme skvělý tým,” komentuje výsledky Hora.

Po vítězství Pirátů v předešlých komunálních volbách 2018 zastával Jan Hora pozici radního pro IT. V současnosti je zastupitelem s gescemi IT a bezpečnost a předsedou komise pro IT a zastupitelem hlavního města Prahy se stejnými gescemi. Je též místopředsedou pražského krajského sdružení a v resortním týmu Vnitro a bezpečnost vede podtým pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Kontakt pro média:<br> Jan Hora, zastupitel MČ Praha 4, tel: +420 775 608 734; mail: jan.hora@pirati.cz<br> Michal Polák, Media manažer KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pirátský zastupitel Josef Vlach zvolen předsedou kontrolního výboru Prahy 4

Pirátský zastupitel Josef Vlach zvolen předsedou kontrolního výboru Prahy 4

11. listopadu 2022 – Zastupitelé MČ Praha 4 ve středu na svém ustavujícím zasedání zvolili radu složenou ze zástupců SPOLU a ANO. Starostou se stal Ondřej Kubín (ODS), SPOLU má taktéž většinu v radě. Koalice má těsnou většinu 23 hlasů z 45. Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen Josef Vlach (Piráti). Osm Pirátů zvolených v komunálních volbách na Praze 4 složilo spolu s ostatními zastupiteli ve středu slib a zastupitelstvo poté zvolilo radu, předsedy a členy jednotlivých výborů zastupitelstva. Kontrolnímu výboru bude předsedat Pirát Josef Vlach, zastoupení mají Piráti i v dalších výborech. Hlasování se neobešlo bez menšího dramatu, kdy navržený kandidát na radního Filip Vácha (TOP09) byl zvolen teprve na druhý pokus. Napoprvé získal pouze 22 hlasů.

Zakázky městské části budou pod kontrolou!

Zakázky městské části budou pod kontrolou!

Na červnovém zastupitelstvu jsme kontrolu zakázek úřadu, městských příspěvkových organizací a městských firem. Na návrh Jana Hory bude prověřeno, jestli osoby a firmy působící v kauze Dozimetr nezískaly zakázky i na naší městské části. O výsledku kontroly samozřejmě budeme informovat.

Praha 4 se přidává k podpoře Ukrajiny, na pomoc pošle 2 miliony. Zastupitelé se shodli nad návrhem Pirátů.

Praha 4 se přidává k podpoře Ukrajiny, na pomoc pošle 2 miliony. Zastupitelé se shodli nad návrhem Pirátů.

3. března 2022 – Solidarita sjednocuje. Zastupitelé napříč politickým spektrem schválili návrh Piráta Jana Hory. Vyjádření podpory a solidarity s Ukrajinou podtrhuje návrh také darem 500 tisíc korun poukázaným humanitární organizaci Člověk v tísni, která zajišťuje pomoc válečným uprchlíkům na Slovensku, na hranicích s Ukrajinou i přímo ve Lvově.