Před několika dny se ve školách rozdávalo pololetní vysvědčení. Při této události se pozornost většinou zaměřuje na žáky, kteří si domů odnášejí hodnocení své několikaměsíční píle. Nicméně je také důležité ocenit pracovníky ve školství, kteří žáky na cestě k vysvědčení celým pololetím provází.

Vysvědčení a poděkování

Práce ve školství je náročná, jelikož pedagogové mají za úkol zajistit nejen vzdělávání a výchovu žáků, ale rovněž se starat o jejich bezpečnost. Ne nadarmo se říká, že učitel je stále jednou nohou v kriminále. Navíc doby, kdy se během třídních schůzek obávali žáci, s čím se rodiče vrátí domů, jsou dávno pryč a dnes se obávají spíše pedagogové.

Poslední léta jsou navíc náročná až příliš. Pedagogové se museli naučit pracovat s novými technologiemi, aby byli schopni v době pandemie učit na dálku. Ale ani po návratu do škol to neměli snadné, protože bylo nutné dohnat učivo, které se na dálku nedalo tak snadno vysvětlit.

Učitelé se také neustále potýkají s inkluzí. Děti s tělesným nebo duševním znevýhodněním by určitě neměly být vyčleněny od ostatních, ale zároveň je třeba zajistit adekvátní podporu vyučujících. Složité případy jsou stále řešeny v nepřijatelně dlouhých lhůtách a učitelé se musí s těmito situacemi vyrovnávat často za cenu svého vlastního vyčerpání.

O nic jednodušší situaci nemají ani ředitelé škol a jejich zástupci. Kromě všech běžných provozních záležitostí mají na starosti inovace, investice, evropské dotace a kontroly ČŠI, a to vše bez odborného právního nebo ekonomického týmu, toliko v tandemu s hospodářkou školy zajišťují, aby všechno fungovalo věcně i formálně správně.

Pedagogové nedostávají vysvědčení, avšak zaslouží si za svou odpovědnou práci upřímné poděkování. Poděkování patří také dalším pracovníkům ve školství, kteří se starají o stravování žáků a technické záležitosti škol.

Výhled do budoucna

Na pracovním trhu uspějí spíše ti, kteří jsou ve svém oboru skutečně dobří, než ti, kteří dosahují ve všem jenom průměru. Kromě poděkování pracovníkům ve školství proto také vyjadřuji přání, aby pedagogové tuto skutečnost zohlednili ve výuce a byli shovívaví vůči žákům, kteří nemají nadání v určité oblasti, a naopak podporovali žáky v jejich nejsilnějších stránkách. Tomu ať pomohou rovněž intenzivní vyučovací hodiny s menšími skupinami žáků. Jejich význam učitelé nedávno zdůraznili při svém protestu proti omezování právě těchto hodin.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons