Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.

Dlouhá cesta k digitálním zápisům

Snaha zavést online zápisy do MŠ není nová. V Praze 4 prosazuji digitální zápisy více než 5 let, od doby, kdy jsem se podílel na celopražském projektu určeném pro pražské městské části. Mým cílem bylo jednotné kvalitní řešení, které bude levnější pro obecní kasu. Celoměstský projekt se nevyhnul některým počátečním obtížím, ale nakonec byl úspěšný. Teprve nyní se potkala ochota Rady dát projektu zelenou se schopností Magistrátu naší poptávce vyhovět a právě teď probíhá jeho příprava i u nás. Moc se těším na to, jak ulehčí život nejen rodičům, ale i ředitelkám mateřských škol.

Online zápis je zatím nedostupný, čeká se na aplikaci

Ti, kdo se rozhodnou vyzkoušet podání přihlášek online, si budou muset ještě několik týdnů počkat. Představa, že se rodič jedním kliknutím ocitne v přívětivém online rozhraní, odkud se snadno dostane na web libovolné mateřské školy, se při pohledu na letitý nemoderní web MČ Praha 4 se sice jeví jako sci-fi. Využívat ale naštěstí budeme magistrátem podporovanou aplikaci.

O možnosti online přihlášek je veřejnost informována v článku publikovaného dne 15. 2. Zápis do mateřských škol v Praze 4 poprvé elektronicky, který hovoří o webové aplikaci, jež má být dostupná do jednoho měsíce. Uživatelé jsou pak bez prolinku posláni na internetové stránky jednotlivých školek. V době publikace tohoto textu jsme se na webech některých MŠ v souvislosti s online zápisem proklikali zpět k odkazu zpět na článek z webu MČ nebo na zkopírovaný text uvedeného článku. Zda na městském webu přibude včas odkaz na aplikaci zápisů je otázka – na webech školek se ale jistě objeví. Tento nešvar pozdního informování na webu městské části bohužel přetrvává.

Co digitální zápisy přinesou?

I přes slabší komunikaci radnice k rodičům však digitální zápisy pro rodiče představují značné usnadnění celého procesu. V novém systému budou moci nejen snadno podat všechny přihlášky z pohodlí domova, ale budou moci i vyjádřit své preference pro jednotlivé mateřské školy a tím nepřímo zvýšit šance, že jim bude vyhověno. Kromě toho také budou mít po dokončení řízení k dispozici všechny potřebné dokumenty, předem připravené k podpisu – stačí jen vytisknout a podepsáním stvrdit svou vůli. Odpadají zdlouhavé fronty, chyby při vyplňování na místě a další nepříjemnosti, které obvykle rodiče musí řešit. Informace o průběhu řízení budou mít uživatelé přímo před očima a vždy aktuální. Školy zase budou mít snazší práci s přihláškami a sdílením anonymizovaných informací, aby mohly uspokojit co nejvíce rodičů a jejich dětí a administrativou vyžadovanou státem.

Papírová forma zápisů je nadále možná

Někteří rodiče nemohou či nechtějí využít digitální formu zápisu. Pro ty samozřejmě zůstává možnost podat tradiční papírovou přihlášku. Nový systém zápisů s tím počítá a dokáže si s ní poradit. Administrativa na straně jednotlivých mateřských škol bude i tak jednodušší. Všechny další kroky se uskuteční v systému, a to včetně přípravy finálních podkladů. Nástroj pro online zápisy tak bude šetřit práci a peníze i tehdy, pokud rodič podá klasickou přihlášku na papíře.

Další krok pak bude složitější – zavést digitální zápisy i pro základní školy. To je náročnější projekt, ale na mnoha MČ byl úspěšný. Budu jej tedy prosazovat i v naší městské části a doufám, že se rodiče brzy dočkají i online zápisů do ZŠ.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Poděkování pracovníkům ve školství

Poděkování pracovníkům ve školství

Před několika dny se ve školách rozdávalo pololetní vysvědčení. Při této události se pozornost většinou zaměřuje na žáky, kteří si domů odnášejí hodnocení své několikaměsíční píle. Nicméně je také důležité ocenit pracovníky ve školství, kteří žáky na cestě k vysvědčení celým pololetím provází.