Praha 4 zatajovala několik měsíců podklady pro stavbu za nejméně 100 milionů, Piráti žádají projednání na středečním zastupitelstvu

Praha 4 zatajovala několik měsíců podklady pro stavbu za nejméně 100 milionů, Piráti žádají projednání na středečním zastupitelstvu

23. září 2020 - Praha 4 se pustila do přípravy domu sociálních služeb Hudečkova za zatím očekávaných 100 milionů. Zastupitelům a členům komise však do poslední chvíle zatajovala materiály a obstrukcemi se snažila vyhnout povinnosti informovat občany. Vedení vydalo podklady pouhý den před jednáním zastupitelstva.

Praha 4 obnovila myšlenku domu sociálních služeb v Hudečkově ulici a zahájila jeho přípravu. V rozpočtu je na přípravu plánováno 8 milionů Kč, samotná stavba je odhadována na minimálně dalších 100 milionů. Při tak vysoké částce je nestandardní, že členové odborných týmů a Komise zdravotně sociální a rodinné politiky nedostali podklady a nemají je ani zastupitelé, příslušný radní a odbory úřadu.

Nejprve o projektu měly rozhodovat odborné týmy jmenované radou MČ Praha 4. V nich však z neznámých důvodů nebyly zastoupeny všechny zastupitelské kluby. Členové týmů nedostali podklady s předstihem, aby si je mohli prostudovat. Poprvé viděli navržené studie až na samotném jednání, které bylo pro veřejnost uzavřené.

Dále se vybranou studií zabývala po soustředěném tlaku opozice i Komise zdravotně sociální politiky za účasti veřejnosti. Ani tentokrát přes opakované žádosti zastupitelé, ani členové z řad veřejnosti podklady k projektu nedostali.

„Materiály jsme si vyžádali z titulu funkce zastupitelů. Odbor sociální i investic a ani gesční radní Josef Svoboda studie prý nemají k dispozici. Jediný, kdo je údajně má, je radní Filip Vácha, který ale na naše žádosti nereagoval,“ říká Petra Rejchrtová, zastupitelka za Piráty.

Piráti Praha 4 byly poté nuceni jako poslední instanci požádat o studii podle zákona 106/1999 Sb. (informační zákon). Ani tentokrát podklady nepřišly a městská část se uchýlila k obstrukcím. Úřad požádal o zaplacení za skenování podkladů, které prokazatelně má v digitální podobě. Ani po zaplacení poplatku 142 korun vedení radnice podklady nedodalo. Úřad otočil až v momentě, kdy Piráti požádali o zařazení bodu na program zastupitelstva.

„Tohle zatajování důležitých materiálů a obstrukční jednání považujeme za nepřijatelné, obzvláště při rozhodování o zakázce za více než 100 milionů. Budeme žádat, aby byla celá záležitost projednána na středečním zastupitelstvu,“ dodává předseda zastupitelského klubu Adam Jaroš.

Kontakt pro média:<br> Petra Rejchrtová, zastupitelka MČ Praha 4, tel: +420 775 118 171; mail: Rejchrtova.Petra@seznam.cz<br> Michal Polák, Media manažer KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz<br>

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.