Praha 29.3.2020 Rada MČ Prahy 4 uzavřela na návrh radního Hrozy (TOP 09) 24. 3. 2020, tedy v době zákazu pořádání masových akcí, příkazní smlouvu na uspořádání vojensko-historické ukázky k výročí pražského povstání 8. května. Výpovědní lhůta činící 45 dní neumožňuje akci zrušit bez uhrazení plné částky. Smlouvou za 900 tisíc korun bez DPH se tak zavázala k pořádání akce, odsouzené už v době podpisu smlouvy k nezdaru, vynaložené prostředky budou promrhány.

Editovánáno 31.3.2020: "Na základě našeho podnětu došlo v pondělí k zastavení příprav akce a napravení chybného rozhodnutí radního Hrozy. Jsme rádi, že dodavatel - klub vojenské historie Gardekorps - nyní projevil vstřícnost a je ochoten neuplatnit právo na sankci ve výši 100 %, ale pouze pokrytí již proběhlých výdajů, které jsou naštěstí velmi nízké. Přejeme jeho členům hodně zdraví, děkujeme za nasazení a doufáme, že se nám společně podaří o to důstojněji uctít památku konce války v roce příštím."

“Radu jsem dopisem vyzval k neprodlenému jednání s klubem vojenské historie o zrušení smlouvy nebo alespoň odložení akce na výrazně pozdější dobu. Stalo se tak okamžitě poté, co jsme smlouvu našli v registru smluv. V lepším případě nyní budeme muset uhradit klubu již vynaložené náklady, v horším případě městská část přijde o celou sumu 900 tisíc korun. Nařízení vlády konání takové akce momentálně znemožňují, a i kdyby tomu tak začátkem května nebylo, nelze očekávat účast veřejnosti, která by odpovídala vynaloženým nákladům, riziko nákazy koronavirem na takové akci bude nadále velmi reálnou hrozbou, která obyvatele od návštěvy akce odradí. Velmi mě mrzí, že rada uzavřela smlouvu právě v době, kdy prostředků není nazbyt a je potřeba se připravovat na dlouhodobé zvládání situace spojené s pandemií koronaviru CoViD-19. Ty prostředky je možné využít smysluplněji.” komentoval situaci Jan Hora, člen výboru pro bezpečnost a bývalý radní pro IT MČ Praha 4.

Události z května 1945 jsou jednou z nejvýznamnějších historických momentů, které bychom si měli pravidelně připomínat a ve spolupráci s kluby vojenské historie budeme rádi pokračovat i následujících letech. Považujeme ale za naprosto nezodpovědné a zbytečné vystavit poslední pamětníky těchto událostí zvýšenému riziku nákazy

“Občané by neměli nést následky chybného manažerského rozhodnutí rady. K odpovědnosti za škodu budeme volat gesčního radního Michala Hrozu. Stávající koalice nedávno zahájila pravidelné informační schůzky pro zástupce klubů a sdílí informace z krizového řízení městské části. Za tento krok jsme vděčni, to ale neznamená že můžeme ignorovat plýtvání prostředky městské části a to hlavně v době, kdy platí zákaz masových akcí, řešíme nedostatek zdravotnického materiálu a kdy lidé pořádají sbírky na plicní ventilátory. Městská část vydává téměř 1 milion korun na hromadnou akci, ačkoliv si v žádném případě nemůže být jistá jejím konáním”, dodal pirát Josef Vlach, člen komise pro kulturu.

Toto není první nehospodárná kulturní akce radního Hrozy (TOP 09) . Ostrou kritiku opozice sklidil i za uspořádání akce Svatováclavské velebení, která měla dle smlouvy stát 570 tisíc korun. Pořadatel změnil na poslední chvíli program za méně hodnotný a radnice měla povinnost za porušení podmínek vymáhat smluvní pokutu. I když měla akce mizivou účast, radnice naopak po ukončení akce uzavřela s dodavatelem dodatek a celkem vyplatila 745 tisíc korun, což vychází odhadem na více než 2000 Kč na účastníka. O to bohatší mohla být nyní velmi skromná pomoc seniorům v karanténě, jejichž společenský život nyní neexistuje.

Kontakt: Jan Hora, člen výboru pro bezpečnost MČ Praha 4 a výboru pro bezpečnost ZHMP, Piráti Praha 4, jan.hora@pirati.cz Josef Vlach, člen kulturní komise MČ Praha 4, Piráti Praha 4, josef.vlach@pirati.cz

<hr />