Je hezké, že máme participační schůzky s občany, třeba to poslední v Michli. Michelské sousedy to jistě potěšilo. Hranice území však byly dány, takže některé důležité otázky byly tabu, Jsou jimi například např. park V Zápolí nebo výstavba v BBCentru.

Ani ne tak lavičky, ale nová výstavba

A jsme u toho. Každého potěší, že se může podílet na zlepšení svého okolí. Debata o tom, kde je potřeba nová lavička, dětské hřiště či nebo kde je vhodné ořezat keře, je jistě přínosná, ale tak trochu málo. To, co skutečně ovlivní život zdejších místních obyvatel, je nová výstavba v okolí.

Herálecká a Hvězdova a Norma v Pujmanové

Setkávání s občany jsou tím nejlepším, co může radnice pro své lidi občany udělat. Díky Víťovi Janouškovi se podařilo nastartovat trojstrannou debatu o výstavbě v Herálecké ulici. Další jednání by mohlo být v polovině ledna 2024. Je důležité, aby došlo k úpravě naddimenzovaného projektu, a aby radnice získala dostatečné kompenzace nejen za případný prodej části hřiště pro nájezdovou rampu do garáží, a to nejlépe pozemek určený pro zvětšení hřiště do původní velikosti.

Podobná jednání se nám podařilo iniciovat i v případě polikliniky Hvězdova, kde by měl také vyrůst mnohonásobně větší objekt, než je ten stávající. Místní obyvatelé namítají hlavně vjezd do podzemních garáží, který vede pod okny obytných místností, a v neposlední řadě také nesoulad s charakterem území. Zástupci vedení radnice na jednání slíbili, že MČ neprodá pozemek, který je potřeba pro výstavbu, dokud nedojde k dohodě investora s občany. Nový záměr prodeje pozemku již odsouhlasila Rada MČ Prahy 4, ale věříme, že slib je míněn vážně a radnice bude stát za svými občany.

Na Líše a Norma

Čekají nás ale také příležitosti, které nesmíme zanedbat. V ulici Na Líše je nevyužitá stará kotelna, kterou se radnice opakovaně neúspěšně snažila prodat. Přestože jsou dány podmínky, za jakých je zde možné vystavět nový objekt, je nevhodné ztrácet nad tímto místem vliv. Uvítala jsem proto návrh na transformaci kotelny na komunitní centrum, které by sloužilo jako místo pro setkávání lidí a další aktivity. Očekává se také pravděpodobná výstavba místo objektu Normy v ulici Pujmanové. Zatím není nic bližšího známo, ale pokud by mělo k něčemu takovému dojít, bylo by vhodné zahájit přípravu projektu právě debatou se sousedy přímo na místě, a ne až prostřednictvím odvolání u stavebního úřadu. Myslím, že se to všem stranám vyplatí.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons