Společné rozhodování o území – co se daří a co ještě ne

Je hezké, že máme participační schůzky s občany, třeba to poslední v Michli. Michelské sousedy to jistě potěšilo. Hranice území však byly dány, takže některé důležité otázky byly tabu, Jsou jimi například např. park V Zápolí nebo výstavba v BBCentru.

Ani ne tak lavičky, ale nová výstavba

A jsme u toho. Každého potěší, že se může podílet na zlepšení svého okolí. Debata o tom, kde je potřeba nová lavička, dětské hřiště či nebo kde je vhodné ořezat keře, je jistě přínosná, ale tak trochu málo. To, co skutečně ovlivní život zdejších místních obyvatel, je nová výstavba v okolí.

Herálecká a Hvězdova a Norma v Pujmanové

Setkávání s občany jsou tím nejlepším, co může radnice pro své lidi občany udělat. Díky Víťovi Janouškovi se podařilo nastartovat trojstrannou debatu o výstavbě v Herálecké ulici. Další jednání by mohlo být v polovině ledna 2024. Je důležité, aby došlo k úpravě naddimenzovaného projektu, a aby radnice získala dostatečné kompenzace nejen za případný prodej části hřiště pro nájezdovou rampu do garáží, a to nejlépe pozemek určený pro zvětšení hřiště do původní velikosti.

Podobná jednání se nám podařilo iniciovat i v případě polikliniky Hvězdova, kde by měl také vyrůst mnohonásobně větší objekt, než je ten stávající. Místní obyvatelé namítají hlavně vjezd do podzemních garáží, který vede pod okny obytných místností, a v neposlední řadě také nesoulad s charakterem území. Zástupci vedení radnice na jednání slíbili, že MČ neprodá pozemek, který je potřeba pro výstavbu, dokud nedojde k dohodě investora s občany. Nový záměr prodeje pozemku již odsouhlasila Rada MČ Prahy 4, ale věříme, že slib je míněn vážně a radnice bude stát za svými občany.

Na Líše a Norma

Čekají nás ale také příležitosti, které nesmíme zanedbat. V ulici Na Líše je nevyužitá stará kotelna, kterou se radnice opakovaně neúspěšně snažila prodat. Přestože jsou dány podmínky, za jakých je zde možné vystavět nový objekt, je nevhodné ztrácet nad tímto místem vliv. Uvítala jsem proto návrh na transformaci kotelny na komunitní centrum, které by sloužilo jako místo pro setkávání lidí a další aktivity. Očekává se také pravděpodobná výstavba místo objektu Normy v ulici Pujmanové. Zatím není nic bližšího známo, ale pokud by mělo k něčemu takovému dojít, bylo by vhodné zahájit přípravu projektu právě debatou se sousedy přímo na místě, a ne až prostřednictvím odvolání u stavebního úřadu. Myslím, že se to všem stranám vyplatí.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.

Poděkování pracovníkům ve školství

Poděkování pracovníkům ve školství

Před několika dny se ve školách rozdávalo pololetní vysvědčení. Při této události se pozornost většinou zaměřuje na žáky, kteří si domů odnášejí hodnocení své několikaměsíční píle. Nicméně je také důležité ocenit pracovníky ve školství, kteří žáky na cestě k vysvědčení celým pololetím provází.