Během druhého hlasování při volbě starosty MČ Prahy 4 si koaliční zastupitelé vyfotografovali své volební lístky. Stalo se tak na základě dobrovolné ústní dohody učiněné bezprostředně před opakovanou volbou starosty. Na situaci upozornil deník Právo.

Při obou pokusech zvolit starostu Piráti navrhovali hlasovat veřejně. Koaliční partneři (Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí a Společně pro Prahu 4 STAN a Lidovci) trvali na tajné volbě s vysvětlením, že je zvykem takto hlasovat.

Po prvním neúspěšném pokusu o volbu starosty Piráti zopakovali návrh hlasovat veřejně. Avšak ani teď koaliční partneři neměli ve svých klubech dostatečnou podporu pro tento návrh. Koaliční partneři proto navrhli, aby si jednotlivé kluby zajistily hlasovací disciplínu nafocením hlasovacích lístků. Šlo však o ryze interní mechanismus jednotlivých klubů. Nikdo nikdy nepožadoval tyto fotografie předložit jiné politické straně.

Protože Piráti opakovaně navrhovali volbu veřejnou, považovali faktické odtajnění volby formou fotografování za sice nedůstojné, avšak ve vypjaté situaci v dobré vůli na něj přistoupili. O tom, že tento postup nebyl použit na zastupitelstvu Prahy 4 poprvé, Piráty ujistili i přítomní opoziční zastupitelé. Zpětně viděno, nebyl to správný postup. Pirátští zastupitelé MČ Praha 4 měli buď trvat na veřejné volbě, nebo hlasovat tajně a nepřijmout návrh fotografovat si hlasovací lístky.

Vzhledem k dosavadnímu fungování koalice se lze domnívat, že odevzdání neoznačeného lístku v první volbě byl pouhou lidskou chybou. Zkušenost z volby starosty je tak dalším argumentem pro zavedení jmenovitého hlasování při důležitých volbách a dále trvat na transparentním veřejném hlasování. Zavedení jmenovitého hlasování v radách a zastupitelstvech a zveřejňování zápisů a usnesení je ostatně zahrnuto také v pirátské návrhu, kterým se mění mj. zákon o hlavním městě Praze. Ten je na programu aktuální 26. schůze Poslanecké sněmovny jako tisk 291.