Podpisem koaliční smlouvy stvrdili dnes zástupci Pirátů a nezávislých, Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí a Společně pro Prahu 4 (STAN a Lidovci) koalici, která bude v příštích čtyřech letech spravovat městskou část Praha 4. Vítězní Piráti přenechali post starosty Petrovi Štěpánkovi výměnou za čtyři křesla radních s přednostním výběrem gesce. Jde o první koaliční smlouvu, která byla stvrzena nejen tradičním ručním podpisem všech zastupitelů, ale i elektronickým podpisem lídra Pirátů.

Piráti obsadí pozici místostarosty a radního pro dopravu a životní prostředí (Tibor Vansa), radního pro otevřenou radnici a digitalizaci (Jan Hora), radní pro územní rozvoj (Petra Rejchrtová) a radního pro investice a městské společnosti (Matej Šandor). Posty starosty (Petr Štěpánek) a místostarostky a radní pro školství (Iva Kotvová) získalo Praha 4 sobě – Zelení a nezávislí. Hnutí Společně pro Prahu 4 (STAN a Lidovci) obsadí post místostarosty a radního pro kulturu, majetek a podporu podnikání (Lukáš Zicha), radního pro sociální záležitosti (Josef Svoboda) a radního pro infrastrukturu životního prostředí a správu veřejných prostranství (Ondřej Růžička).

„Programový průnik byl značný, dohoda o rozdělení postů mezi Piráty a Zelené jednoduchá. Sporných bodů nebylo velké množství, mezi největší patřily následující dva. Zatímco Petr Štěpánek prosazoval rychlé rozšíření modrých zón na celou Prahu 4, Piráti dávali přednost vyčkání na změnu celopražské koncepce. Před jejím zavedením tak dojde k rozšíření pouze v nejpostiženějších oblastech, a to na základě nestranné dopravní studie.” říká lídr Pirátů Prahy 4 Tibor Vansa. “Podařilo se společně dojednat pokračování otevřené radnice, především přístup veřejnosti na výbory a komise, udržet Prahu 4 bez heren a kasin, navýšit bydlení a služby pro seniory a udržet výstavbu a rozvoj v rozumných mezích.” popisuje další důležité body programu Petr Štěpánek. Ke změně postoje a kompromisu došlo také u prodeje 4-energetické. Zeleným se podařilo udržet požadavek na bezemisního dodavatele. Piráti nakonec prosadili nové otevřené výběrové řízení, které je nutné v zájmu transparentnosti procesu prodeje a jeho podmínek.

Uzavřená smlouva se výrazně liší od smluv, které subjekty na Praze 4 uzavíraly v minulých volebních obdobích. Není pouhou jednostránkovou deklarací, ale komplexním dokumentem, který obsahuje nejen mechanismy pro bezproblémovou spolupráci, ale především řadu programových závazků, které nová koalice hodlá plnit. A jako první koaliční smlouva byla podepsána nejen tradičním ručním podpisem všech zastupitelů, ale i elektronickém podpisem lídra Pirátů.

Celou koaliční smlouvu najdete zde. (archivní formát PDF/A dle ISO 19005-1, který zajišťuje možnost čtení dokumentu i v dlouhodobém horizontu ). Pokud Vám otevření elektronicky podepsaného pdf dělá problémy, zde je obyčejná verze. Odkaz Vás přesměřuje na github, kde musíte kliknout na download.