Alex Mansurov (* 5. února 1994) u Pirátů pracuje jako asistent poslance Františka Kopřivy.

Představuje stereotyp člena Pirátů. Je to matfyzák - informatik, ve volném čase aktivista.

Alex pochází z Moskvy a od roku 2000 žije v Praze. Při svých aktivitách však často cestuje po ČR, jiných evropských regionech, či jinde po světě. Považuje se za Evropana.

Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde pokračuje v magisterském studiu. Sleduje dění v odborných organizacích zabývajících se standardizací na Internetu, navštěvuje odborné konference a jiné akce k problematice síťové neutrality, ale také lidských práv a migrace. Při studiu absolvoval několik stáží v různých IT oborech - ať už jako funkční tester, vývojář software nebo v sektoru IT bezpečnosti. Vedle toho si také vyzkoušel stáž v kanceláři senátora V. Lásky, kde pomáhal s analýzou legislativních tisků.

V současnosti z Prahy pracuje jako programátor pro švýcarský startup. Vedle toho se účastní celé řady aktivit organizovaných nejen Piráty, ale i různými občanskými iniciativami. Je člen univerzitní skupiny jedné lidskoprávní organizace a podporuje řadu neziskovek, mj. EFF, Amnesty International, Wikimedia, Digitale Gesellschaft a další.

Činnost Pirátské strany sledoval již od myšlenek na její založení a do strany vstoupil jen chvíli po nabytí státního občanství České republiky. Piráty vnímá coby autentickou platformu budovanou zdola zapálenými aktivisty. Již před vstupem do strany se zapojil do protestů proti ACTA, během své působnosti ve straně se například podílel na organizaci mezinárodní konference, pomáhal v úspěšné kampani na pražský magistrát, účastnil se celé řady mezinárodních i vnitrostátních jednání, jako i akcí k nejrůznějším Pirátským tématům.

V neposlední řadě pomáhal rozšířit pirátský program o dílčí stanoviska - z významnějších lze jmenovat stanovisko k migraci. Také se podílel na aktualizaci programového bodu Mezinárodní vztahy a na přípravě volebního programu do voleb do Poslanecké sněmovny 2017.

Z programu Pirátů se věnuje hlavně otázkám zahraničních vztahů a obrany. Klíčové považuje zachování síťové neutrality, svobody šifrování a ochrany soukromí občanů. Řada těchto témat se dnes řeší i na úrovni EU. „V ČR je dlouhodobě nedořešená otázka kontroly zpravodajských služeb a zejména při dnešních tendencích posilovat jejich pravomoci je úkolem Pirátů tento rest vyřešit,“ naznačuje své politické cíle.