Karel Malý

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod.


Po absolvování voj. zákl. služby jsem prošel řadou pracovních funkcí a oborů – mj. zahraniční obchod, mezinárodní doprava, nemovitosti /obchod, správa/, turismus /průvodcovská činnost v ČR i v zahraničí/. Mám zkušenosti s prací s mládeží, ale i v sociálních službách, v cestovním ruchu a sportovních odvětvích. Pracoval jsem v tuzemsku i v zahraničí, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ. Přes dvacet let jsem členem představenstva Stavebního bytového družstva mládeže Praha 10.


Domluvím se 4 jazyky.


Po odchodu ze Strany zelených jsem se přidal k Pirátům v roce 2017. Pokud to mé zahraniční angažmá dovolovalo, podílel jsem se na pirátských volebních kampaních / ať už účastí na stáncích, rozdávání Pirátských listů nebo korekturami textů PL/, jakož i jiných akcí /např. blokování „podvodných směnáren“/.
Účastnil jsem se v minulosti jako host jednání zastupitelstva MČ a HMP. kde jsem přednesl několik interpelací.
Při zpracovávání programu pro volby do PS v r. 2021 jsem přispěl dvěma legislativními návrhy.
Nejsem časově zatížen politickými ani veřejnými funkcemi, či jinými prebendami. Od léta 2022 jsem ve starobním důchodu.


Rád bych se věnoval tématům trvale udržitelného rozvoje, zahraniční politice včetně našeho působení v EU, otázkám bezpečnosti a spravedlnosti, boji proti korupci, ale i ekonomické problematice.