Matej Šandor je člen Pirátů na Praze 4. V komunálních volbách v roce 2022 kandidoval na 14. místě do zastupitelstva MČ Praha 4.

Dlouholetý přesvědčený liberál, později příznivec Pirátské strany. Členem strany se stal během roku 2018 s cílem prosazování liberálních hodnot a ochrany demokracie obecně. Matej pochází ze Zvolena, v letech 2002 až 2007 žil v Brně, od roku 2007 žije v Praze.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Mezinárodní hospodářské právo na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

Při studiu Evropských studii se podrobně seznámil s jednotlivými aspekty fungování Evropské unie od procesu jejího vzniku a historie, přes jednotlivé smlouvy upravující fungování EU, instituce EU, proces rozšiřování EU až po jednotlivé politiky EU (např. bezpečnostní a obranná politika, otázky hospodářské měnové unie, justice a vnitřních věci, strukturální fondy, SZP, zahraniční politika atd.).

V rámci studia mezinárodního hospodářského práva se kromě mezinárodního práva zabýval rovněž obchodními otázkami mezinárodních vztahů. Publikoval cca 15 publikací v recenzovaných českých a zahraničních odborných časopisech, přednášel v ČR i v zahraničí a to i mimo Evropu. Rovněž vyučoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Velkou část své více než 11. leté profesní praxe se věnoval obchodnímu vyjednávání v rámci práce pro různé státní společnosti, kdy měl v rozličných manažerských pozicích na starosti oblasti např. nákupu, správy majetku nebo veřejných zakázek. Část své profesní kariéry pracoval jako právník.

V minulém období působil jako radní Prahy 4 pro investice a městské společnosti s cílem implementace pirátského programu v oblasti transparence a efektivní veřejné správy.

Mezi jeho zájmy patří nezávislé cestování, fotografování, in-line brusle a lyžování.