Veronika Nürnbergerová

Veronika Nürnbergerová pochází z Liberce, kde maturovala na Střední pedagogické škole. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru informační věda a informační management na University of North Carolina at Chapel Hill v USA.

Celou její dosavadní praxi spojuje přesvědčení, že dostupné kvalitní vzdělávání a zkušenosti získané v zahraničí jsou pro život klíčové určující hodnoty. Zásadně ovlivňují kvalitu života člověka a jsou klíčem k demokratické budoucnosti naší země.

Veronika téměř deset let pracovala v různých typech knihoven (veřejné, odborné, univerzitní v Liberci a v Chapel Hill). Přes dvacet let pracuje pro evropské vzdělávací programy (Leonardo, Program celoživotního učení, Erasmus+) na různých pozicích - nejdříve v Národním vzdělávacím fondu, pak ještě před vstupem ČR do EU koordinovala na Evropské komisi program na podporu kariérového poradenství a stáží. Za svého působení na Úřadu vlády zajistila možnost zavedení jazykového vzdělávání v mateřských školách. Má zkušenosti ze státního, nestátního i komerčního sektoru doma i ze světa. V oblasti podpory kvalitního vzdělávání, adaptability osob na podmínky trhu práce a zlepšování podmínek české vědy dlouhodobě spolupracovala zejména s Národní agenturou evropských vzdělávacích programů (DZS), Ministerstvem školství, Evropskou komisí a Magistrátem hl. města Prahy. Nyní pracuje na FTVS Univerzity Karlovy.

Je vdaná, má dvě děti. Miluje lyže, sníh, slunce, výlety do přírody a zpěv s přáteli z libereckého dětského sboru Severáček.

veronika-nuernbergerova

Pirátská strana

Lidé

Josef Vlach
Josef Vlach Místopředseda místního sdružení, zastupitel a předseda kontrolního výboru
Poznejte celý náš tým