Jsem vystudovaným právníkem, aktuálně doktorandem kombinovaně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth. Zde se zaměřuji na veřejné právo - konkrétně na ústavní a správní právo ve vztahu ke správě soudnictví. Správou soudnictví se rovněž zaobírám jako úředník na odboru strategie a koncepce justice na Ministerstvu spravedlnosti.

V Pirátech se angažuji od začátku roku 2018, s těžištěm činnosti na Praze 4, kde jsem byl v říjnu téhož roku zvolen zastupitelem, kterém jsem byl až do konce volebního období v roce 2022. Mimoto se angažuji ve stranických orgánech.

Z jazyků znám používám aktivně angličtinu a němčinu, pasivně též polštinu. Mimo studia rád jezdím na kole, lyžuji, či hraji stolní hry a hry na hrdiny.