Vladislav Čermín

Úředník

Pocházím z podnikatelské a pravicové rodiny, můj dědeček od dvacátých let 2O. století vlastnil “stavební firmu a architektní kancelář” v Hluboké nad Vltavou až do roku 1947, kdy byl zestátněn. Otec byl též stavitel a do r. 1969 pracoval na městském národním výboru v Českých Budějovicích, kdy v normalizaci byl za své postoje vůči “okupaci našeho státu” a členství v KAN vyhozen a perzekuován stávajícím režimem. Od r. 1978 jsem začal působit v disentu v křesťanské sekci, od. roku 1984 do roku 1988 vyšetřován StB (2. správou SNB - vojenskou kontrarozvědkou), v roce 1989 můj spis byl předán na Odbor vyšetřování StB/FMV ČSSR k vypracování žaloby na mojí osobu od soudního projednání mě zachránila “Sametová revoluce” Od 20. 11. 1989 zapojen do činnosti OF v Českých Budějovicích a od 10. 12. 1989 zakládající člen KDS v Jižních Čechách, od 03/1990 ekonomický poradce místopředsedy FS Dr. Václava Bendy, organizačně politický tajemník pro Jižní Čechy. V září 1990 zakládám “ekonomicko - organizační konzultační kancelář” zaměřenou na ekonomické, daňové, účetní, personálně právní poradenství pro malé a střední podnikatele, firmy a společnosti. V této činnosti jsem byl zakládající člen “Sdružení účetních a daňových poradců”, zakládající člen “Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR”, zastupoval jsem malé a střední podnikatele a živnostníky v “Podvýboru pro podnikatelské prostředí při Hospodářském výboru PSP ČR”, spolupracoval jsem s NERV - komisi pro sociální politiku. Kancelář jsem provozoval do září 2010.

V roce 2010 jsem se odstěhoval do Prahy. Od 09/2010 jsem nastoupil na MPO ČR jako zástupce ředitele sekce pro podnikání, náměstka ministra MPO a ředitel odboru podnikatelského prostředí. Od 05/2013 jsem nastoupil na Úřad práce ČR - generální ředitelství Praha jako “hlavní koordinátor jednotného výplatního místa” Po parlamentních volbách nové vedení MPSV ČR tuto pozici zrušila. Od 03/2016 jsem nastoupil na MŠMT ČR - Střední škola, základní škola, mateřská škola pro sluchově postižené Praha do pozice “hlavního ekonoma školy”. Od 09/2017 jsem pracoval na MPP na pozici “ekonomicko - provozního náměstka”. Od 02/2019 na MHMP na “odbor kontrolních činností, odd. právních činností a organizačních agent” a od 02/2021 do 10/2021 po organizačních změnách na MHMP na “odbor právních podpor” jako “koordinátor protikorupčního portálu HMP”. Od 11/2021 jsem opětovně přešel na Odbor kontrolních činností, odd. právních činností a vnitřní kontroly. Tato práce mně velice baví a rád bych se tomuto oboru dále věnoval i v budoucnu. Nyní bydlím na Praze 4 - Lhotka, bydlím s manželkou s kterou jsem 39 let ženatý a žijeme ve společné domácnosti, jsme bezdětní. Mé zájmy jsou politologie a historie Českých dějin a Evropských států, historie Vojenství a bitev z hlediska strategie a taktiky, geografie - poznávací turistika. Pirátskou stranu volím od roku 2013 kde mě zaujal její program a aktivity, které má. Pirátům bych rád pomohl realizovat jejich volební program na MČ Prahy 4 a to hlavně ke zlepšení životních podmínek občanů na této městské části. Mým cílem je být vám dále posilou zejména díky odbornosti v oblasti transparentní a kvalitní veřejné správy + důrazu, který si myslím bych měl při jednáních zastupitelstva i formulaci našich výstupů: předvídatelný, smysluplný a realizovatelný rozpočet, skutečné informování občanů místo PR, změna v oblasti dotací na MČ, důsledné vyjednávání s developery, spolupráce s HMP na celopražských problémech. Mám lidi rád, jsem vcelku asertivní a zkouším najít společnou řeč napříč názorovými směry, jsem týmový hráč a myslím, že zrovna v komunální politice je to důležitá vlastnost. Od léta roku 2018 jsem příznivcem Pirátů na Praze 4, a od jara 2022 jejich členem. Od roku 2019 do 10/2021 jsem za ně byl v Dozorčí radě 4/majetkové spol., kde hájil jejich zájmy, snažím se i aktivně zapojovat do činnosti MS na Praze 4.

vcermin

Pirátská strana


Lidé

Tereza Nislerová
Tereza Nislerová Předsedkyně místního sdružení, zastupitelka
Poznejte celý náš tým