Dohoda o splátkách dluhu se vyplácí

Dostat se do situace, kdy člověk nemá dostatečný příjem, aby se mohl splácet vypůjčené peníze, je vždy velmi náročné. Smutné příběhy těch, kdo uvízli v dluhové pasti, mají jedno společné: nikdy se nevyplatilo před dluhy utíkat. Smysluplným východiskem byla a je aktivní komunikace s tím, komu se dluží a poctivá snaha najít řešení, jak své závazky uhradit. O dluhu na nájemném za bydlení to platí desetinásobně, jde přece o zachování bydlení, domova pro rodinu.

O dluzích rozhoduje Komise pro pohledávky

Snaha řešit situaci formou dohody o splátkách se vždy vyplatila. Jako zastupitelka MMČ Praha 4 za Piráty a nezávislé jsem pátým rokem členkou Komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni. Tato komise se zaměřuje na oblast řešení dluhů občanů vůči městské části. Na svých jednáních se nejčastěji zabývá posuzováním žádostí o splátkový kalendář v případě dluhů na nájemném obecních bytů a žádostmi o odpuštění úroků z prodlení po splacení dluhu. Následně navrhuje Radě MČ Prahy 4, zda těmto žádostem vyhovět.

Pokud nájemník dluží na nájemném a podá si žádost o odpuštění celého dluhu bez udání důvodu, Komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni ji nebude moci doporučit Radě MČ ke schválení. Majitel či správce bytu totiž musí při správě majetku postupovat v souladu se zákonem, tj. s péči řádného hospodáře a dluh vždy vymáhat. Každá posuzovaná žádost by tedy měla obsahovat popis situace, která vedla ke snížení příjmu nájemce a neplacení nájmu. Současně by měl dlužník projevit aktivní snahu o alespoň částečnou úhradu dluhu. Případnou nevymožitelnost dluhu může konstatovat pouze soud.

Nečekejte s řešením

Do finančních problémů, kvůli kterým nájemník nezaplatí nájemné, se může dostat každý. Důvodů je spousta: dlouhodobá nemoc, úraz, odchod jednoho z partnerů od rodiny, úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnání. To vše udělá díru do rodinného rozpočtu. Neplánované snížení příjmu vede k problémům, které bez rychlého řešení mohou přerůst v problém neřešitelný v podobě těžce splatitelného vysokého dluhu a dříve či později i ke ztrátě bydlení.

Pokud bydlíte v nájemním bytě a zrovna se vám nedaří, nenechávejte prosím své případné problémy s placením neřešené a nečekejte na předžalobní výzvu. I v tomto případě platí, že „právo přeje bdělým.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.