Dohoda o splátkách dluhu se vyplácí

Dostat se do situace, kdy člověk nemá dostatečný příjem, aby se mohl splácet vypůjčené peníze, je vždy velmi náročné. Smutné příběhy těch, kdo uvízli v dluhové pasti, mají jedno společné: nikdy se nevyplatilo před dluhy utíkat. Smysluplným východiskem byla a je aktivní komunikace s tím, komu se dluží a poctivá snaha najít řešení, jak své závazky uhradit. O dluhu na nájemném za bydlení to platí desetinásobně, jde přece o zachování bydlení, domova pro rodinu.

O dluzích rozhoduje Komise pro pohledávky

Snaha řešit situaci formou dohody o splátkách se vždy vyplatila. Jako zastupitelka MMČ Praha 4 za Piráty a nezávislé jsem pátým rokem členkou Komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni. Tato komise se zaměřuje na oblast řešení dluhů občanů vůči městské části. Na svých jednáních se nejčastěji zabývá posuzováním žádostí o splátkový kalendář v případě dluhů na nájemném obecních bytů a žádostmi o odpuštění úroků z prodlení po splacení dluhu. Následně navrhuje Radě MČ Prahy 4, zda těmto žádostem vyhovět.

Pokud nájemník dluží na nájemném a podá si žádost o odpuštění celého dluhu bez udání důvodu, Komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni ji nebude moci doporučit Radě MČ ke schválení. Majitel či správce bytu totiž musí při správě majetku postupovat v souladu se zákonem, tj. s péči řádného hospodáře a dluh vždy vymáhat. Každá posuzovaná žádost by tedy měla obsahovat popis situace, která vedla ke snížení příjmu nájemce a neplacení nájmu. Současně by měl dlužník projevit aktivní snahu o alespoň částečnou úhradu dluhu. Případnou nevymožitelnost dluhu může konstatovat pouze soud.

Nečekejte s řešením

Do finančních problémů, kvůli kterým nájemník nezaplatí nájemné, se může dostat každý. Důvodů je spousta: dlouhodobá nemoc, úraz, odchod jednoho z partnerů od rodiny, úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnání. To vše udělá díru do rodinného rozpočtu. Neplánované snížení příjmu vede k problémům, které bez rychlého řešení mohou přerůst v problém neřešitelný v podobě těžce splatitelného vysokého dluhu a dříve či později i ke ztrátě bydlení.

Pokud bydlíte v nájemním bytě a zrovna se vám nedaří, nenechávejte prosím své případné problémy s placením neřešené a nečekejte na předžalobní výzvu. I v tomto případě platí, že „právo přeje bdělým.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.