Návrh Pirátů na hospodárné nakládání s byty na zastupitelstvu Prahy 4 neprošel

Návrh Pirátů na hospodárné nakládání s byty na zastupitelstvu Prahy 4 neprošel

Praha 24.6.2020 - Koalice ODS, ANO a TOP09 opět odmítla vést dialog se zastupiteli a zamítla všechny body navrhované opozicí. Neprošel návrh našeho zastupitele Jana Hory k úpravě postupu prodeje bytů ve spolupráci s hlavním městem, ani návrh Tibora Vansy týkající se nedávného interního auditu předražených zakázek na nákup dezinfekce.

Vládnoucí koalice ODS, ANO a TOP09 na Praze 4 opět odmítla vést dialog se zastupiteli a zamítla všechny body navrhované opozičními zastupiteli na program jednání. Návrhy pirátských zastupitelů k úpravě postupu prodeje bytů, který měl za cíl zlepšit spolupráci s hlavním městem při řešení bytové krize a k projednání nedávného interního auditu předražených zakázek na nákup dezinfekce nebyly přijaty. I veřejnost si všimla, že radnice nehospodárně nakládá s prostředky, schvaluje podezřelé zakázky a nezveřejňuje řádně výběrová řízení. Před hlasováním o prodeji nemovitostí ve vlastnictví městské části se ukázalo, že opět v této věci nedošlo ke komunikaci s magistrátem.

„Radní pro majetek Michal Hroza (TOP09) na zastupitelstvu prohlásil, že pokud by hlavní město mělo zájem o byty prodávané městskou částí, může se přihlásit do soutěže a podat nabídku. Magistrát přitom může od městské části získat nemovitosti pouze prostřednictvím tzv. odsvěření, o které MČ musí sama nejprve požádat. Toto mylné tvrzení pana Hrozy je další příklad chybějící kompetence současné rady k řízení Prahy 4,” dodává Hora. Dále interpeloval, zda pan Hroza jakožto gesční radní spolupracuje s magistrátem na řešení bytové krize.

Zastupitel Viktor Derka interpeloval místostarostu Hrozu, zda plánuje pokračovat ve stávající privatizaci nemovitostí nebo ji přerušit. Dále se dotázal, jestli proběhla analýza, na jejímž základě půjde rozhodnout, které nemovitosti má smysl držet a které ne, případně kdy proběhne.

Kontakt pro média:<br> Jan Hora, zastupitel MČ Praha 4, tel: +420 775 608 734; mail: jan.hora@pirati.cz<br> Michal Polák, Media manažer KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz<br>

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.