Ochrana oznamovatelů v Praze 4

V posledních letech se zvyšuje povědomí o důležitosti whistleblowingu, neboli ochrany oznamovatelů nezákonných či korupčních aktivit při nakládání s veřejnými prostředky. Institut ochrany oznamovatelů je zásadní pro odhalení nezákonného chování a zlepšení transparentnosti ve společnosti. Naše městská část má sice směrnici o whistleblowingu zavedenou. Bohužel je ale nedostatečná a splňuje pouze základní požadavky směrnice EU, která vešla v platnost 17. prosince 2021. Proto apeluji na znovuzavedení směrnice o whistleblowingu pro MČ Praha 4 pro lepší ochranu těch, kdo nahlásí korupci nebo jiné nezákonné činnosti v rozporu s veřejným zájmem.

Co obsahuje směrnice o ochraně oznamovatelů

Směrnice o whistlebloweringu stanovuje pravidla pro nahlášení nezákonných aktivit. Také definuje ochranu oznamovatelů před možnou represí a upřesňuje způsob řešení těchto hlášení. Cílem je zvýšit důvěru občanů ve veřejnou správu a podpořit etické chování.

Jak má směrnice o whistleblowingu fungovat?

Směrnice umožní jakékoliv fyzické osobě nahlášení nezákonného chování, o kterém se dozvěděla v souvislosti s prací nebo obdobnou činností. Oznamovateli mohou být zaměstnanci MČ, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté a další. Nahlášení by se mělo uskutečnit prostřednictvím online formuláře nebo speciálního telefonního čísla. Oznamovací formulář musí být jednoduchý na použití, bezpečný, anonymní a natolik uživatelsky příjemný, že jej oznamovatelé upřednostní. Po přijetí hlášení by měla být zahájena vyšetřovací procedura a oznamovatel by měl být informován o průběhu celého procesu.

Ochrana oznamovatelů před postihem bude zajištěna prostřednictvím právního rámce, který zakazuje jakoukoliv formu diskriminace nebo odplaty vůči oznamovateli. Kromě toho musí oznamovatelům poskytnout ochranu, která jim umožní zůstat po celou dobu v anonymitě.

Proč je zavedení ochrany oznamovatelů důležité?

Ochrana oznamovatelů je klíčová pro odhalování korupce a dalších nezákonných aktivit. Pokud by oznamovatelé byli vystaveni represi, nátlaku nebo pomstě, odradilo by je to od nahlášení skutku. Od července 2023 by v ČR měly všechny soukromé společnosti nad 50 zaměstnanců, obce nad 10 000 obyvatel a také příspěvkové organizace zavést komunikační kanál pro whistleblowing.

Foto: Wildbill007, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.