Pomoc seniorům s digitální gramotností

Víme všichni, co vlastně pojem digitální gramotnost znamená? Rozumíme jím dovednosti či vědomosti, které člověk potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, učení i ve volném čase. Podpora pro seniory v oblasti digitální gramotnosti je tedy nejen v Praze 4 důležitá proto, aby se mohli plnohodnotně podílet na společenském životě, ale i využívat výhody, které dnešní digitální svět nabízí. Jedná se zejména o oblasti jako jsou digitální nástroje pro vyhledávání informací, osobní komunikaci a navazování kontaktů, nakupování, ale i komunikaci s úřady či zábavu. Zároveň je nezbytné umět se pohybovat v online prostředí bezpečně a chránit se před kybernetickým zneužíváním či podvody.

Projekt Moudrá Síť

Přestože s časem přibývají senioři, kteří si s informačními technologiemi rozumí, pro část z nich zůstávají digitální nástroje z různých důvodů nedostupné. Je pro ně obtížné naučit se tyto technologie využívat a překonat ostych z něčeho nového či neznámého. Proto, jako Pirátská strana, podporujeme v Praze 4 projekty, které se svým zaměřením i cíli přibližují těmto potřebám. Jedním z nich je i projekt „Moudrá Síť“. Propojuje digitální asistenty z řad studentů a studentek a uživatele pomocí internetové aplikace. Uživatel zadá svůj dotaz, nebo popíše svůj technický problém, který potřebuje vyřešit na svém zařízení. Může jím být stolní počítač, notebook, chytrý telefon, tablet, ale i připojení k tiskárně, případně využití funkcí chytré televize. Dotaz si převezme konkrétní digitální asistent a problém vyřeší např. v knihovně, v klubu, doma nebo poskytne pomoc na dálku.

Cíle projektu Moudrá síť

Cílem je v první řadě pomáhat seniorům správně a bezpečně ovládat jejich zařízení, aby uměli elektronicky komunikovat se svými blízkými, úřady, lékařem, mohli zůstat déle ve svém přirozeném prostředí a společensky aktivní. Díky studentům, kteří se do projektu zapojují jako digitální asistenti, vzniká jedinečné mezigenerační propojení a vzájemné předávání zkušeností. Stačí na stránkách www.moudrasit.cz kliknout na tlačítko "Potřebuji pomoct". Služba je zdarma pro uživatale nad 60 let.

Naší snahou je a vždy bude více těchto projektů podporovat i v rámci Grantových žádostí, kde zejména v oblastech prevence kybernetického zneužití a digitální gramotnosti, se pomoci seniorům v Praze 4 dostává jen sporadicky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.