Pomoc seniorům s digitální gramotností

Víme všichni, co vlastně pojem digitální gramotnost znamená? Rozumíme jím dovednosti či vědomosti, které člověk potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, učení i ve volném čase. Podpora pro seniory v oblasti digitální gramotnosti je tedy nejen v Praze 4 důležitá proto, aby se mohli plnohodnotně podílet na společenském životě, ale i využívat výhody, které dnešní digitální svět nabízí. Jedná se zejména o oblasti jako jsou digitální nástroje pro vyhledávání informací, osobní komunikaci a navazování kontaktů, nakupování, ale i komunikaci s úřady či zábavu. Zároveň je nezbytné umět se pohybovat v online prostředí bezpečně a chránit se před kybernetickým zneužíváním či podvody.

Projekt Moudrá Síť

Přestože s časem přibývají senioři, kteří si s informačními technologiemi rozumí, pro část z nich zůstávají digitální nástroje z různých důvodů nedostupné. Je pro ně obtížné naučit se tyto technologie využívat a překonat ostych z něčeho nového či neznámého. Proto, jako Pirátská strana, podporujeme v Praze 4 projekty, které se svým zaměřením i cíli přibližují těmto potřebám. Jedním z nich je i projekt „Moudrá Síť“. Propojuje digitální asistenty z řad studentů a studentek a uživatele pomocí internetové aplikace. Uživatel zadá svůj dotaz, nebo popíše svůj technický problém, který potřebuje vyřešit na svém zařízení. Může jím být stolní počítač, notebook, chytrý telefon, tablet, ale i připojení k tiskárně, případně využití funkcí chytré televize. Dotaz si převezme konkrétní digitální asistent a problém vyřeší např. v knihovně, v klubu, doma nebo poskytne pomoc na dálku.

Cíle projektu Moudrá síť

Cílem je v první řadě pomáhat seniorům správně a bezpečně ovládat jejich zařízení, aby uměli elektronicky komunikovat se svými blízkými, úřady, lékařem, mohli zůstat déle ve svém přirozeném prostředí a společensky aktivní. Díky studentům, kteří se do projektu zapojují jako digitální asistenti, vzniká jedinečné mezigenerační propojení a vzájemné předávání zkušeností. Stačí na stránkách www.moudrasit.cz kliknout na tlačítko "Potřebuji pomoct". Služba je zdarma pro uživatale nad 60 let.

Naší snahou je a vždy bude více těchto projektů podporovat i v rámci Grantových žádostí, kde zejména v oblastech prevence kybernetického zneužití a digitální gramotnosti, se pomoci seniorům v Praze 4 dostává jen sporadicky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.