Životní prostředí v Praze 4 se zlepšilo

Životní prostředí v Praze 4 se zlepšilo

Dosavadní Rada Městské části Praha 4 složená z ANO, ODS a TOP09 se domluvila, že bude v koaliční spolupráci pokračovat. My, pirátští a nezávislí zastupitelé budeme moci z opozice přinášet návrhy na zlepšení v poradních orgánech a kontrolovat činnost vedení naší městské části na zasedání zastupitelstva. V oblasti životního prostředí rádi podpoříme řadu zlepšení.

Přívětivé prostředí pro volný čas

Jsme zastánci dětských hřišť pro rodiny s dětmi, a proto podpoříme pečlivou údržbu a zejména péči o bezpečnost jejich vybavení. Pro pejskaře bychom alespoň u některých psích louček uvítali přírodní oplocení s brankou, aby se čtyřnozí miláčci mohli volně proběhnout. Na Praze 4 rovněž postrádáme dostatek čistých míst vhodných k pikniku.

Čistota, pořádek a žádné plýtvání

Důraz klademe rovněž na čistotu a pořádek veřejného prostranství. Kultivaci mnoha ulic by mohlo přispět mimo jiné přizpůsobení počtu popelnic tříděného odpadu a frekvence jejich vyvážení.

Je nezbytné rovněž revitalizovat zanedbaná veřejná prostranství. O potřebě revitalizace takových míst jako je frekventovaná stanice Kačerov snad není žádných pochyb.

Organizace městské části včetně úřadu by měly jít rovněž příkladem v zavádění úsporných a šetrných opatření nevyjímaje recyklaci a snižování množství odpadu.

Ochlazování města

V posledních letech zažíváme skutečně parná léta. Na vhodných místech uvítáme vznik nových vodních ploch, biotopů, kašen a výsadbu stromů doplněnou o lavičky určené k odpočinku ve stínu. Jistě by přišlo vhod i více a rovnoměrněji umístěných pítek a mlhovišť. Naši podporu získají i zelené střechy, vertikální zahrady, zatravnění, květnaté pásy a opatření k zadržení dešťové vody v půdě.

Zapojení veřejnosti

Rozvoj a údržba naší městské části musí probíhat ruku v ruce s ohledem na sociální dopady a s respektem k limitům životního prostředí. Lepších výsledků je možné dosáhnout i na základě zapojení občanů. Můžete se zúčastnit jednání komisí městské části, např. právě komise pro životní prostředí, na jejímž jednání se můžeme potkat. Další z příležitostí je možnost položit dotaz přímo na zasedání zastupitelstva. Můžete se na nás spolehnout, že se veškerým podnětům budeme věnovat.

Foto: Uživatel české Wikipedie Packa, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Obecní byty v Praze 4

Obecní byty v Praze 4

Domov je jednou ze základních lidských potřeb. Vysoké ceny nemovitostí i pronájmů bytů, představují zásadní společenský problém. Nedostatek dostupného bydlení trápí nízkopříjmové rodiny, samoživitele, osoby s postižením či seniory, ale i střední generaci, začínající rodiny či mladé lidi na prahu dospělého života. Pořízení vlastního bydlení ve velkých městech přestává být reálné i pro střední třídu, stejně jako ceny pronájmů.

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Praha 4 bude konečně mít online zápisy do MŠ

Po mnoha letech diskusí a odkladů zavádí také Praha 4 jednotný nástroj pro digitální formu zápisů do mateřských škol. Rodiče díky tomu ušetří cestu a stání ve frontách. Předškolní zařízení zase získají možnost rychleji a snáze zpracovat administrativu a lépe zajistit, že poptávku po zápisu dětí uspokojí. Konkrétní možnost zápisů by měla být dle informace Školského odboru MČ Praha 4 k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol od poloviny dubna 2024.