Životní prostředí v Praze 4 se zlepšilo

Životní prostředí v Praze 4 se zlepšilo

Dosavadní Rada Městské části Praha 4 složená z ANO, ODS a TOP09 se domluvila, že bude v koaliční spolupráci pokračovat. My, pirátští a nezávislí zastupitelé budeme moci z opozice přinášet návrhy na zlepšení v poradních orgánech a kontrolovat činnost vedení naší městské části na zasedání zastupitelstva. V oblasti životního prostředí rádi podpoříme řadu zlepšení.

Přívětivé prostředí pro volný čas

Jsme zastánci dětských hřišť pro rodiny s dětmi, a proto podpoříme pečlivou údržbu a zejména péči o bezpečnost jejich vybavení. Pro pejskaře bychom alespoň u některých psích louček uvítali přírodní oplocení s brankou, aby se čtyřnozí miláčci mohli volně proběhnout. Na Praze 4 rovněž postrádáme dostatek čistých míst vhodných k pikniku.

Čistota, pořádek a žádné plýtvání

Důraz klademe rovněž na čistotu a pořádek veřejného prostranství. Kultivaci mnoha ulic by mohlo přispět mimo jiné přizpůsobení počtu popelnic tříděného odpadu a frekvence jejich vyvážení.

Je nezbytné rovněž revitalizovat zanedbaná veřejná prostranství. O potřebě revitalizace takových míst jako je frekventovaná stanice Kačerov snad není žádných pochyb.

Organizace městské části včetně úřadu by měly jít rovněž příkladem v zavádění úsporných a šetrných opatření nevyjímaje recyklaci a snižování množství odpadu.

Ochlazování města

V posledních letech zažíváme skutečně parná léta. Na vhodných místech uvítáme vznik nových vodních ploch, biotopů, kašen a výsadbu stromů doplněnou o lavičky určené k odpočinku ve stínu. Jistě by přišlo vhod i více a rovnoměrněji umístěných pítek a mlhovišť. Naši podporu získají i zelené střechy, vertikální zahrady, zatravnění, květnaté pásy a opatření k zadržení dešťové vody v půdě.

Zapojení veřejnosti

Rozvoj a údržba naší městské části musí probíhat ruku v ruce s ohledem na sociální dopady a s respektem k limitům životního prostředí. Lepších výsledků je možné dosáhnout i na základě zapojení občanů. Můžete se zúčastnit jednání komisí městské části, např. právě komise pro životní prostředí, na jejímž jednání se můžeme potkat. Další z příležitostí je možnost položit dotaz přímo na zasedání zastupitelstva. Můžete se na nás spolehnout, že se veškerým podnětům budeme věnovat.

Foto: Uživatel české Wikipedie Packa, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.