Tomáš Liškutín

Právník

Nejintenzivněji se zaměřuji na evropské a pracovní právo se sociálním resortním týmem Pirátů. Vytvářel jsem programový bod "Moderní trh práce", věnuji se novelám zákonů, vypořádával jsem řadu dotazů na téma zákoníku práce, transparentních pracovních podmínek a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zaměstnaných rodičů a pečujících osob. Vedl jsem za Piráty řadu jednání nevyjímaje ČMKOS i Svaz průmyslu a dopravy.

Jsem zastupitelem, členem komise pro životní prostředí a sociální komise Rady Městské části Prahy 4.

Profesí jsem advokát a lektor v oboru pracovního práva.

Volný čas rád trávím výlety a cestováním, kulturními a společenskými akcemi a sportem.