Pomoc občanům v tíživé životní situaci

Pomoc občanům v tíživé životní situaci

Mnoho lidí je soběstačných a ke spokojenosti jim postačí, pokud jim nikdo zbytečně nezasahuje do života. Může se však stát, že se člověk ocitne ve složité životní situaci, na jejíž řešení sám nestačí a nemá v dosahu ani nikoho z rodiny či blízkých přátel, kdo by mu mohl pomoci. V těchto případech je na místě pomoc samosprávy, respektive neziskových organizací, přičemž některé z nich Městská část Praha 4 pravidelně dotuje.

Pražský adresář sociálních služeb

Hlavní město Praha za účelem pomoci lidem v sociálně složitých situacích vydalo “Pražský adresář služeb pro osoby v tíživé životní situaci”, který je dostupný ke stažení na internetu na adrese www.csspraha.cz/publikace.

V první části tohoto adresáře naleznete údaje o dostupném poradenství v sociální, psychologické, právní nebo dluhové oblasti či poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím. Pro zvládnutí těch nejnáročnějších životních situací poslouží kontakt na ambulantní a pobytová krizová centra.

Druhá část adresáře napomáhá při hledání zaměstnání. Zjistíte, že je možné využít pracovního poradenství, tréninkového zaměstnávání, bezplatných PC kurzů nebo přístupu na internet.

Třetí část adresáře poslouží, pokud potřebujete materiální anebo zdravotní pomoc. Naleznete zde kontaktní údaje na nízkoprahová denní centra, terénní služby, poskytování stravy, nábytkové banky a šatníky.

Čtvrtá část adresáře je věnována ubytování. V této části nechybí azylové domy s ošetřovatelskou službou ani azylové domy pro těhotné ženy a matky nebo otce s dětmi, stejně jako azylová útočiště pro osoby ohrožené domácím násilím. Tento výčet doplňuje seznam ubytoven a nocleháren pro osoby v nouzi.

Pátá část adresáře pomůže v oblasti sociálního zabezpečení. Oceníte ji především v případě, že si potřebujete na příslušném úřadu vyřídit důchod, rodičovský příspěvek nebo jinou dávku státní sociální podpory.

V závěru adresáře jsou uvedeny kontaktní údaje na soudy, probační a mediační službu a rovněž na veřejného ochránce práv.

Nestyďte si říct o pomoc

Máte-li pocit, že jste v situaci, která je nad vaše síly, najděte odvahu si říct o pomoc. Nestyďte se jen proto, že jste doposud byli ve všem samostatní. Pokud propásnete správný okamžik, můžete svoji situaci ještě zhoršit a hledání řešení bude později násobně náročnější.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.