Plnění programu 2018–2022

Transparentní a profesionální radnice

Název Stav plnění

Podpora výstavby v prospěch obyvatel

Název Stav plnění

Čisté a zdravé město

Název Stav plnění

Kvalitní veřejný prostor, metro D a parkování

Název Stav plnění

Zlepšení podmínek občanů bez domova a obyvatel v tíživých životních podmínkách

Název Stav plnění

Transparentní veřejné zakázky a efektivní hospodaření

Název Stav plnění

Transparentní veřejné zakázky a efektivní hospodaření

Název Stav plnění

Rozmanitější školství a větší bezpečnost dětí

Garant

Název Stav plnění