Aktuality "sociální a rodinná politika"

Pomoc občanům v tíživé životní situaci

Pomoc občanům v tíživé životní situaci

Mnoho lidí je soběstačných a ke spokojenosti jim postačí, pokud jim nikdo zbytečně nezasahuje do života. Může se však stát, že se člověk ocitne ve složité životní situaci, na jejíž řešení sám nestačí a nemá v dosahu ani nikoho z rodiny či blízkých přátel, kdo by mu mohl pomoci. V těchto případech je na místě pomoc samosprávy, respektive neziskových organizací, přičemž některé z nich Městská část Praha 4 pravidelně dotuje.

Další štítky