Aktuality "it"

Pirátská témata pro IT komisi

Pirátská témata pro IT komisi

<b>Komisi pro IT a elektronizaci v Praze 4 předsedá Pirát Jan Hora a díky čemuž její zasedání probíhají i během léta. Jelikož v minulých obdobích chyběla koncepce IT a elektronizace pro MČ Praha 4, stalo se vypracování tohoto dokumentu naší prioritou. Bude obsahovat doporučení pro strategické řízení IT strategie v Praze 4 na následujících několik let a bude komisí doporučen Radě ke schválení. Další témata z této koncepce budou vycházet.</b>

IT komise hladce přijala doporučení pro Radu MČ Praha 4

IT komise hladce přijala doporučení pro Radu MČ Praha 4

<b>Dnes se sešla komise pro IT - jediná, v níž mají Piráti předsedu. Na svém jednání přijala několik usnesení, která jsou v souladu s pirátským programem. Komise nemá rozhodovací pravomoc, dává však odborná doporučení Radě Zastupitelstva MČ Prahy 4 a je zvykem, že rada obvykle taková doporučení respektuje.</b>

Další štítky