Hledáme nominanta/nominantku do dozorčí rady 4. majetkové, a.s.

Hledáme nominanta/nominantku do dozorčí rady 4. majetkové, a.s.

Praha, 26. října 2021 - Pirátští zastupitelé za Prahu 4 vypisují otevřené výběrové řízení na místo nomimanta/nominantky do dozorčí rady městské společnosti 4. majetkové, a.s.

Žádáme zájemce, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu viktor.derka@pirati.cz, a to nejpozději v neděli 14. listopadu 2021, do 20:00. Do předmětu emailu uveďte „Přihláška do výběrového řízení - 4. majetková.“ Následně proběhnou s vybranými účastníky pohovory, které se uskuteční distanční formou pomocí platformy jitsi.pirati.cz. Konkrétní link i doba pohovoru bude vybraným účastníkům sdělil pomocí emailu. Vyhrazujeme si právo na prodloužení možnosti termínu přihlašování, jako i na zrušení celého výběrového řízení. O konečném výběru nominanta rozhodne zastupitelský klub Piráti a nezávislí.

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky:

Není stávajícím členem dozorčích ani řídících orgánů 4.majetkové, a.s. a ani její zaměstnancem, ani zaměstnancem Městské části Praha 4. Není zaměstnancem, vlastníkem nebo řídícím pracovníkem dodavatelské nebo konkurenční společnosti 4.majetkové, a.s. a ani není v žádném jiném střetu zájmu, ve vztahu k této společnosti. Nemá záznam v trestním rejstříku. Není členem jiné politické strany, případně je bez politické příslušnosti. Má minimálně 5letou praxi v oblasti správy majetku, řízení podniku nebo práva, ideálně v kombinaci všech uvedených znalostí.

Hodnotící kritéria:

Praxe v oblasti správy majetku (max. 25 bodů) Ekonomická praxe a řízení podniku (max. 25 bodů) Praxe v oblasti práva (max. 25 bodů) Celkový dojem a soft skills (max. 25 bodů)

Kontakt: Viktor Derka, zastupitel MČ Praha 4, e-mail: viktor.derka@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Mezinárodní den veteránů se celosvětově slaví u příležitosti konce Velké války. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák, který má svůj původ v básni kanadského vojáka John McCrae bojujícího na západní frontě. Tento celosvětový svátek nám připomíná nejen konec bojů 1. světové války ale také možnost uctít památku všech padlých vojáků nebo zavzpomínat na naše hrdiny a veterány. I naše městská část je nositelem těchto vzpomínek.

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Co bude se squatem Nad Ondřejovem?

Squat v ulici Nad Ondřejovem 890/36 leží asi 200 m vzdušnou čarou od hlavního vchodu do základní a střední školy Kavčí Hory. Nedaleko odtud se nachází i mateřská škola. Rozpadající se objekt s pobořeným plotem býval a je oblíbeným cílem lidí na okraji společnosti, často uživatelů omamných látek, kteří jej prakticky zdevastoval a proměnili na skládku a nebezpečné místo pro své okolí. Dle záznamů Městské policie jsou zde navíc jen za poslední rok hlášeny dva případy požáru v objektu.